Warunki uzyskania odpustu zupełnego w roku Jubileuszu Miłosierdzia

ODPUST ZUPEŁNY W ROKU NADZWYCZAJNEGO JUBILEUSZU MIŁOSIERDZIA
8 XII 2015 – 20 XI 2016

1.a. Wszyscy wierni mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego.

1.b. Każdy wierny, który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy. ’’Wiąże się z tym zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego  przebaczenia mocą miłości Ojca, który nikogo  nie wyklucza” /papież Franciszek/.

2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. ”Dla nich będzie wielką pomocą  przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem, który w tajemnicy swojej męki, śmierci i zmartwychwstania wskazuje główną drogę pozwalającą nadać sens bólowi i samotności” /papież Franciszek/.

3. Więźniowie mogą zyskać odpust zupełny poprzez uczestnictwo w nabożeństwach w kaplicach więziennych. ”…kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” /papież Franciszek/.

* * *

Należy także spełnić warunki stałe odpustu zupełnego:

1. Przystąpienie do sakramentu pokuty – jeżeli ktoś nie jest w stanie łaski uświęcającej.

2. Przyjęcie Komunii św. – tego samego dnia lub gdy tylko będzie to możliwe.

3. Modlitwa za Papieża i w intencjach, które Ojciec Święty nosi w swoim sercu.

4. Odrzucenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego.

* * *

Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie.
Odpust cząstkowy zyskujemy, gdy nie jest spełniony któryś z warunków odpustu zupełnego. Aby zyskać odpust cząstkowy wystarczą: wykonanie przewidzianego czynu i skrucha serca (jakaś forma żalu za grzechy).

Odpusty możemy zyskiwać dla siebie lub dla zmarłych.