Podsumowanie kolędy 2015-2016

Z podsumowania proboszcza …

 

1. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i współbraci za gościnność, otwartość i szczerość w rozmowach. Po kolędzie przyjęło nas ponad 90% parafian pozostających na stałe w Krynicy; zameldowanych 31 XII 2014 r. było 1149 osób /od tylu proboszcz płaci podatek/, realnie po sezonie pozostaje około 750 do 800 osób.

 • Bóg zapłać za Wasze ofiary materialne – nieraz był to rzeczywiście wdowi grosz;
 • niektórzy składali też ofiary na cmentarz – to dowód poczucia odpowiedzialności za to święte miejsce.
 • Dziękujemy za zainteresowanie i za sugestie odnośnie niektórych spraw związanych z funkcjonowaniem parafii.

2. Statystyka za 2015 rok.

 • Chrzty – 14;
 • Dzieci do I Komunii św. – 11;
 • Młodzieży do s. Bierzmowania – 12;
 • Zawartych małżeństw sakramentalnych – 4;
 • Pogrzebów – 8.

3. Kolędowe sugestie i plany na najbliższy czas.

 • NAJPILNIEJSZE WYZWANIE, to pomoc ubogim, których mamy w swojej parafii. Postanowiliśmy, aby ta pomoc była systematyczna. Na ten cel będziemy zbierać do puszki po Mszach św. w I niedzielę każdego miesiąca i tacę w środę popielcową jako wielkopostną jałmużnę.
 • Z gospodarczych planów, to pionowa izolacja fundamentów kościoła na wiosnę oraz zadaszenie przynajmniej części placu, gdzie w lecie są odprawiane Msze św. Jest to potrzebne zarówno w deszczową pogodę jak i w słoneczną.
 • Nagłośnienie kaplicy cmentarnej – słuszna sugestia, zechcemy to zrobić w tym roku.
 • Konfesjonał zamykany – zapewne jest potrzebny – ponieważ jednak jest to spory wydatek jak na naszą parafię, to wykonanie tego uzależniamy od ofiar parafian i gości.
 • Niektórzy pytali o używanie dzwonu – milczy on ze względu na liczne protesty, jakie miały miejsce wiele lat temu. Spróbujemy używać go przynajmniej okresowo.
 • Była też sugestia pielgrzymek – pomyślimy o tym na wiosnę.

Niech Bóg nam błogosławi w ciągłym wzrastaniu duchowym i w działaniach zewnętrznych podejmowanych dla dobra wspólnego parafii.

o. Ireneusz Naumowicz OFMCap