Wspomnienie bł. Reginy Protmann

bł. Regina Protmann
bł. Regina Protmann

18 stycznia przypada w Kościele liturgiczne wspomnienie błogosławionej Reginy Protmann założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy.

Nasza krynicka parafia zawdzięcza siostrom Katarzynkom budynek świątyni, który obecnie jest kościołem parafialnym, został on zbudowany w latach 1937-39 z inicjatywy sióstr jako kaplica dla dwóch domów należących do nich w Krynicy Morskiej: „Katarzyna” i „Meta” i poświęcony dnia 23 maja 1939 roku pod wezwaniem Matki Bożej Gwiazdy Morza. (Więcej informacji na temat powstania tej świątyni można znaleźć w Studiach Warmińskich).

Regina Protmann urodziła się w 1552 r. w bogatej mieszczańskiej rodzinie w Braniewie. Dzięki zasobności rodziny odebrała dobre wykształcenie, a jednocześnie była wychowywana w wierności Bogu i przywiązaniu do Kościoła Katolickiego, mimo iż na Warmii w tamtym czasie rozszerzał się protestantyzm.

W wieku 19 lat opuściła dom rodzinny i poświęciła się Bogu poprzez modlitwę oraz posługę najbardziej potrzebującym. W miarę dołączania się innych kobiet zaczęła powstawać wspólnota zakonna, która poprzez kontemplacyjno-czynny sposób życia byłą w ówczesnym Kościele nowością. Siostry podobnie jak w zakonach kontemplacyjnych żyły dzieląc czas na modlitwę i pracę, ale wyróżniało je to, iż nie zamykały się w klasztornych murach, ale odkrywały Chrystusa w otaczających ich ludziach. Siostry posługiwały chorym i ubogim, angażowały się w wykształcenie dziewcząt, troszczyły się o piękno kościołów.

Zgromadzenie poświęcone św. Katarzynie Aleksandryjskiej, patronce kościoła w Braniewie, początkowo zostało zatwierdzone przez biskupa warmińskiego w 1583 r. a następnie w 1602 r. przez Stolicę Apostolską.

Bł. Regina zmarła 18 stycznia 1613 r. w Braniewie. Beatyfikacji dokonał bł. Jan Paweł II dnia 13 czerwca 1999 r. w Warszawie.

Siostrom Katarzynkom, w dniu wspomnienia ich Założycielki, życzymy wszelkich łask potrzebnych do tego by, zgodnie z zawołaniem bł. Reginy – „Jak Bóg chce”, rozpoznawały i wiernie wypełniały wolę Bożą.