Ogłoszenia na II Niedzielę Wielkiego Postu

Parafia św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej
Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

 

Ogłoszenia na II Niedzielę Wielkiego Postu – 21.02.2016 r.

 

1. Zbiórka ofiar do puszki na misje – tzw. Ad Gentes – odbędzie się w najbliższą niedzielę 28 lutego po każdej Mszy św.

2.  Spotkanie formacyjne młodzieży naszej parafii przygotowującej się do bierzmowania, będzie za tydzień – 28 lutego – po Mszy św. wieczornej.

3. Bądźmy jak najliczniej obecni na nabożeństwach wielkopostnych w naszym kościele – Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godz. 9.50, rozważnie Drogi Krzyżowejw piątki o godz. 16.15.

Bóg zapłać Parafianom i Gościom za wsparcie materialne i duchowe.
Naszą wiarę i wierność Chrystusowi niech umacniają słowa z góry Tabor:
“TO JEST MÓJ SYN WYBRANY, JEGO SŁUCHAJCIE”.

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap.
ze Współbraćmi


KU ZAMYŚLENIU

 
”Wobec wybranych świadków odsłania Pan swoją chwałę. Chcąc iść za Nim, powinni zaprzeć się siebie samych, a żyjąc nadzieją pozyskania rzeczy wiecznych, utratę doczesnych uważać sobie za drobiazg nic nieznaczący. Jedynie bowiem ten zachowa swoje życie, kto nie zawaha się oddać je za Chrystusa (por. Mt 16, 24). Aby apostołowie powzięli całym sercem niezłomne i szczęśliwe męstwo, a pozbyli się zupełnie lęku przed czekającym Co twardym krzyżem, aby nie wstydzili się męki Chrystusowej…, wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i wszedłszy z nimi czterema na górę wysoką, ukazał im swą chwałę w całym blasku” /św. Leon Wielki/.