Wielkanoc 2016

zmartwychwstanie_2
Drodzy Goście, Kochani Parafianie !

Tegoroczne Święta Zmartwychwstania Jezusa obchodzimy w 1050-lecie Chrztu Polski, który jest początkiem naszej chrześcijańskiej, katolickiej i narodowej tożsamości. W te dzieje ochrzczonego Narodu Polskiego wpisuje się nasz rodak św. Jan Paweł II z wielkim bogactwem i pięknem duchowym swego życia. Jakże głębokie, znamienne są jego słowa wypowiedziane w Krakowie w 1979 roku, które także dziś ubogacają i poruszają nasze serca: proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. …, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, abyście od Niego nigdy nie odstąpili, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka…

Te słowa niech będą także moimi życzeniami.

Życzę również zdrowia i radości, optymizmu i zapału duchowego w ciągłym pogłębianiu tożsamości chrześcijańskiej. Każdy z nas stał się uczestnikiem nowego życia w Bogu przez Chrzest w Imię Trójcy Świętej. Niech ten strumień nowego życia, który zaczął w nas płynąć w Chrzcie św., użyźnia wiarą, nadzieją i miłością nasze życie duchowe i codzienne wysiłki.

We wspólnocie Chrztu św.
i w radości przeżyć Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap.
ze Współbraćmi