Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną

Parafia św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej

 

Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkanocną – 10.04.2016 r.

 

1. Przypominamy o zbiórce odpadów wielkogabarytowych, w tym starego sprzętu AGD i elektronicznego – odbędzie się ona 12 kwietnia – tego dnia odpady te i sprzęt należy wystawić przed domem na chodniku.

W tym roku sprzęt AGD i elektroniczny zostaną przekazane NIEODPŁATNIE przez Urząd Miejski w Krynicy Morskiej odpowiedniej firmie, która przychody z wykorzystania tego sprzętu przeznaczy na działalność dobroczynną Kościoła na misjach i na wsparcie Światowych Dni Młodzieży w Polsce. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za tę piękną współpracę.

2. 1050 lat temu – 14 kwietnia 966r. w wielką sobotę – Mieszko I wraz ze swoim otoczeniem przyjął Chrzest. Był to początek chrystianizacji Polski. Ten akt miał dla nas Polaków ogromne znaczenie zbawcze, ale także narodowe, kulturowe i polityczne.

Na stoliku z tyłu wyłożone są obrazki z modlitwą jubileuszową. W zakrystii można nabyć za 2 zł. niewielką broszurkę, w której znajdziemy przekrojowe spojrzenie na chrześcijaństwo w Polsce, jest w niej także modlitwa księdza Piotra Skargi za Ojczyznę, którą teraz wspólnie odmówmy pamiętając o katastrofie smoleńskiej w jej 6. rocznicę …

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, 
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej,
by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu 
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom 
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, 
swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, 
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Wszystkim Bóg zapłać za wsparcie duchowe i materialne. Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, w Imię którego zostaliśmy ochrzczeni, prowadzi nas drogami zbawienia ku pełni życia w Królestwie Niebiańskim.

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap.
ze Współbraćmi