Ogłoszenia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Fronton kościoła

Parafia św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej

Ogłoszenia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego  08.05.2016 r.

Przeżywana dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w modlitwie na rozpoczęcie Mszy św., uświadamia nam wywyższeniem ludzkiej natury i utwierdza naszą nadzieję, „że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale” – niech ta nadzieja towarzyszy nam w codziennej drodze zbawienia.

1.  Zapraszamy na wspólną modlitwę do Matki Bożej przesz śpiew Litanii codziennie o godz. 18.3o. Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha św., która jest połączona z wieczorną Mszą św.

2.   Jutro liturgiczny obchód Uroczystości św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Jest on jednym z głównych patronów Polski i naszej Warszawskiej Prowincji Braci Kapucynów. Polecajmy św. Stanisławowi siebie i naszą Ojczyznę, by jej obywatelom wiodło się mądrze, pobożnie i dobrze.

3.   Posłuchajmy Katechizmu: ”Kościół zobowiązuje wiernych do uczestniczenia „w niedziele i święta… w Boskiej liturgii” i do przyjmowania Eucharystii przynajmniej raz w roku, jeśli to możliwe w Okresie Wielkanocnym, po przygotowaniu się przez sakrament pojednania. Ale Kościół gorąco zaleca jednak wiernym przyjmowanie Najświętszej Eucharystii w niedziele i dni świąteczne lub jeszcze częściej, nawet codziennie” /KKK 1389/. Okres Wielkanocny kończy się za tydzień Uroczystością Zesłania Ducha Świętego – zachęćmy zatem naszych bliźnich do wypełnienia  tego przykazania kościelnego.

Wyrażamy naszą wdzięczność Gościom i Parafianom za wspieranie nas modlitwa i ofiarami.

Wszystkim życzymy radości serca i pogody ducha w pracy i odpoczynku.