Ogłoszenia duszpasterskie na 10 niedzielę zwykłą

Parafia św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej Zakon Braci Mniejszych Kapucynów

Ogłoszenia duszpasterskie 10. Niedziela Zwykła   5-VI-2016r.

1.a.  Przeżywamy czerwiec, miesiąc wspólnotowej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusowego – nabożeństwo codziennie o godz. 18.3o.

1.b. W naszym kościele parafialnym Msze św. w czerwcu są odprawiane w następującym porządku: w dni powszednie o godz. 7.oo i 19.oo; w niedziele o godz. 7.oo, 9.oo, 10.3o, 19.oo. Spowiedź pół godziny przed Mszą św. Zachęcamy do uczestnictwa w Zbawczej Ofierze Chrystusa także w dni powszednie.

2.  W kościele są na stoliku do wzięcia – za dobrowolną ofiarę – folderki przybliżające treść przeżywanego obecnie jubileuszu miłosierdzia. Znajdziemy tam min. wyjaśnienie logo i modlitwy.

3. W zakrystii przyjmujemy intencje Mszy św. godzinowe do końca tego roku, także Msze bezterminowe. Jest możliwość zamówienia tzw. Mszy św. gregoriańskiej, która polega na odprawianiu w intencji jednej zmarłej osoby Mszy św. codziennie przez 30 dni bez przerwy. Istnieje przekonanie wiary, że wówczas dusza osoby zmarłej przechodzi do nieba. Przyjmowanie intencji w zakrystii po każdej Mszy św.

4. Dziękujemy za ofiary, które po Mszy św. złożycie do puszki na rzecz ubogich naszej parafii.

Naszą serdeczną wdzięczność wyrażamy Gościom i Parafianom za życzliwość i wsparcie materialne.

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom czerwca życzymy darów Serca Jezusowego. Oby w każdym z nas spełniały się słowa św. Brata Alberta: ”Niech Serce Najświętsze udzieli nam płomienia świętej miłości. Ofiarujemy się na znoje i trudy, i cierpienia, gotowi jesteśmy na krzyż dla uczczenia Najświętszego Serca Pana naszego”.

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap. ze Współbraćmi