Intencje Żywego Różańca Styczeń

INTENCJE MODLITEWNE  ŻYWEGO RÓŻAŃCA – STYCZEŃ

Papieska ewangelizacyjna:  Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Lokalna:  O Boże, szczęśliwe życie dla rodzin Krynicy Morskiej, o opiekę Maryi Gwiazdy Morza i o piękne przeżycie ferii dla dzieci i młodzieży.