Ogłoszenia parafialne

Parafia św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu w Krynicy Morskiej

Ogłoszenia duszpasterskie      2. Niedziela Zwykła  15 – I – 2017r.

1.  W tym tygodniu /18-25 I/ rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem przewodnim jest: ”Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. W swoich modlitwach polecajmy Bogu tę ważną intencję jedności wszystkich chrześcijan.

2.  Z serdecznością dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy przyjęli nas po kolędzie. Wyrażamy wdzięczność za otwartość, za złożone ofiary – także na wywóz śmieci z cmentarza i na nowy zamykany konfesjonał. Większość była dobrze przygotowana na spotkanie z duszpasterzami – cieszymy się z rozmów. Niektórzy przyjęli nas także poczęstunkiem – dzięki z serca.

Nieco liczb: Wejścia / kartoteki-  288.  Przyjęło po kolędzie-  229 – 80%. Realnych mieszkańców –  669.

Rok 2016:   Chrzty –  11.  Pogrzeby –  10.   1.Komunia –  6.   Zawarte małżeństwa –  4.

Drogim Gościom i wszystkim Parafianom życzymy obfitości Bożych darów i ciągłego nieustannego rozwoju duchowego.