Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie   1. N. Wielkiego Postu   5- III-2017r.

1.   Papież Franciszek naucza nas: ”Wielki Post to nowy początek, to droga prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin jest wezwany, by powrócił do Boga „całym swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni z Panem”. Zapraszamy na modlitewne nabożeństwa właściwe obecnemu okresowi     liturgicznemu:

Ø  na Drogę Krzyżową – w naszym kościele o godz. 16.15.

Ø  na Gorzkie Żale – w każdą niedzielę o godz.9.45.

Gromadźmy się na tych nabożeństwach, aby przez wspólną modlitwę i rozważanie tajemnicy zbawczej Męki Jezusa umacniać się duchowo w ziemskiej pielgrzymce do nieba.

2.  Zachęcamy na nowennę do MB Nieustającej Pomocy i do Świętych Patronów naszej parafii – św. Piotra i św. Franciszka z Asyżu – nabożeństwo w środę o godz. 16.3o, Msza św. w intencjach, które można składać do skarbonki przy bocznym ołtarzu Matki Bożej, jest o godz. 17.oo.

3.  Spotkanie młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i przynajmniej jednego z rodziców odbędzie się za tydzień 12 marca w kościele po Mszy św. wieczornej. Spotkanie jest obowiązkowe i ważne – omówię warunki dopuszczenia do bierzmowania kandydatów z obecnej grupy i rozdam pisemne prośby o ten sakrament.

Szanownym Gościom i Drogim Parafianom wyrażamy wdzięczność za ofiary.

Wszystkim życzymy gorliwego i cierpliwego trwania w postanowieniach wielkopostnych – oby zaowocowały one trwałą duchową przemianą.