ogłoszenia parafialne

OGŁOSZENIA PARAFIALNE    30. Niedziela Zwykła   29-X-2017r.

1.a.  Wkrótce listopad – miesiąc szczególnej pamięci o zmarłych. Nasz Katechizm mówi: ”Uznając w pełni … wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli  od grzechów uwolnieni» (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał”  /KKK 958/.

            Na stoliku z tyłu kościoła są wyłożone kartki wypominkowe. Czytelnie wypełnione kartki można składać w kopertach na tacę lub w zakrystii po Mszach św. W intencji zmarłych wymienionych na kartkach przez oktawę Wszystkich Świętych będzie odprawiana Msza św. o godz. 17.oo; przez cały listopad – za tychże zmarłych – będziemy modlić się na Różańcu o godz. 16.3o.

1.b.  W środę – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 9.o i 17.oo; w kaplicy na cmentarzu Msza św. będzie o godz. 12.oo, po Mszy procesja. Tego dnia NIE będzie Mszy św. w kaplicy Sióstr. W Uroczystość Wszystkich Świętych uczestnictwo we Mszy św. obowiązuje pod grzechem śmiertelnym.

            2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.oo, 9.oo, 17.oo;  w kaplicy Sióstr o godz. 8.oo.

1.c.  1 i 2 listopada wierni – nawiedzając kościół albo kaplicę publiczną – mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. W czasie nawiedzenia świątyni lub kaplicy trzeba odmówić Ojcze nasz…, Wierzę… oraz modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Należy przy tym być w stanie łaski uświęcającej, odrzucić przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i przyjąć Komunię świętą tego dnia lub w najbliższym tygodniu.

Odpust zupełny – ofiarowany za zmarłych – można także uzyskać w dniach od 1 do 8 listopada. Należy w tych dniach nawiedzić pobożnie cmentarz i pomodlić się za zmarłych oraz spełnić pozostałe zwyczajne warunki. Odpust zupełny można uzyskać raz dziennie.

2.  W tym tygodniu 1.Czwartek, 1.Piątek i 1.Sobota miesiąca. W 1. Piątek odwiedziny chorych w domach od godz. 9.oo.

3.  Za tydzień będziemy gościli Księdza Diakona z Seminarium w Elblągu. Jak zwykle wygłosi homilie i będzie rozprowadzał kalandrze na przyszły rok, z których dochód będzie przeznaczony na Seminarium.

Dziękujemy wszystkim za życzliwość nam okazywaną. Życzymy orędownictwa Wszystkich Świętych w codziennym zmierzaniu do wieczności.

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap.  ze Współbraćmi