Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny.

Za tydzień rozpoczyna się Adwent – piękny czas duchowych przygotowań na Święta Narodzenia Pańskiego. Wspólny śpiew Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Pannie w naszym kościele w niedziele o godz. 8.4o, a w dni powszednie o 6.4o.

2. Za tydzień – 2 grudnia – po wieczornej Mszy św. spotkanie formacyjne młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.

Wszystkim życzymy Królowania Chrystusa w sercach