Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 2019 r.

CZWARTEK, 20 CZERWCA 2019 r.
Porządek Mszy św. w naszym kościele w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jak w niedzielę, godz.: 7.00, 9.00, 10.30, 19.00.

Uroczysta Msza święta o godz. 10.30 – po niej wyruszy PROCESJA
EUCHARYSTYCZNA, która przejdzie ulicami: Teleexpressu, Portową, Spacerową, Rybacką, Szkolną, Leśną – zakończenie procesji przy cmentarzu parafialnym.
Prosimy o jak najgorliwsze zaangażowanie parafian w tę procesję poprzez przygotowanie ołtarzy, niesienie sztandarów, baldachimu i przez udekorowanie swoich domów znakami religijnymi. Zapraszamy serdecznie dzieci do sypania kwiatów, mile widziane są także dzieci przebywające gościnnie w Krynicy Morskiej.
To wszystko podejmujemy w duchu wiary w Boga i świadectwa dawanego
Jezusowi, który nas zbawił i pozostał z nami pod postaciami Chleba i Wina.