Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – 15 VIII 2019 r.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia to święto nakazane, czyli dzień, w którym wierni zobowiązani są od uczestnictwa we Mszy świętej oraz do powstrzymywania się od prac niekoniecznych. Porządek Mszy św. w naszym kościele jak w niedzielę:

  • 7.00
  • 9.00
  • 10.30
  • 17.00
  • 19.00
  • 20.30

Poświęcenie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy świętej.

Tego dnia, na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r., obchodzimy także Święto Wojska Polskiego. Polecajmy w naszych modlitwach bezpieczeństwo naszej Ojczyzny i tych, którzy jej służą w Wojsku Polskim.