Ogłoszenia 24 XI 2019 r

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata

  • Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która kończy rok liturgiczny. Za tydzień rozpoczyna się Adwent – piękny czas duchowych przygotowań na Święta Narodzenia Pańskiego. Wspólny śpiew Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Panny w naszym kościele w niedziele o godz. 8.4o, a w dni powszednie o 6.4o.
  • W zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki na stół wigilijny.
  • Za tydzień będziemy rozprowadzali świece jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Za każdą świecę do Caritas Diecezjalnej oddajemy 5 zł, każda dodatkowa ofiara zostaje w naszej parafii jako wsparcie ubogich. 
  • Również za tydzień będziemy gościć kleryka z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu, który będzie rozprowadzać kalendarze na rok 2020. Kupując kalendarz będziemy mogli wesprzeć elbląskie seminarium.