Życzenia

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Dzięki przyjściu Jezusa na świat, Bóg niesamowicie
przybliżył się do człowieka i pozwolił, by człowiek
mógł przeżywać Jego bliskość.
Jedna z kolęd zaprasza nas do stajenki, “bo leży tam Boży Syn”.
Lecz okazuje się, że “nie masz Go już w szopce,
nie masz Go w żłóbku tam…”.
Ale Bóg raz przyszedłszy do ludzi, nie znika.
Radość z obecności Jezusa płonie w naszych sercach
za każdym razem, gdy “pójdziemy przed ołtarze…”.
Życzę wszystkim bliskości Jezusa w sakramentach,
na modlitwie, w codziennym zatroskaniu
o prawdziwe dobro.
Na Nowy Rok 2020 życzę zdrowia, radosnego
serca pełnego Boga i pokoju.

Proboszcz Ireneusz Naumowicz OFMCap
ze Współbraćmi