Życzenia

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście!

Przywykliśmy do wzniosłego, wspólnotowego świętowania Zmartwychwstania Jezusa. Triduum Paschalne i same Święta – przebogate w Boży Chleb, naznaczone Krzyżem zbawczej miłości i promieniujące Życiem Zmartwychwstałego Jezusa – w tym roku są pozbawione wielu ludzkich odczuć, przeżyć, doświadczeń obecności Boga w osobiście przeżywanych nabożeństwach. W wierze swojej jednak nieustannie przeżywamy zbawcze działanie Boga w nas.
Grób jest pusty od wieków, bo Chrystus w nim nie spoczywa, lecz jako żywy wciąż podąża do ludzi, jest obecny na różne sposoby. W Eucharystii udziela nam Życia na wieki, w Krzyżu udziela siły potrzebnej do zwyciężania nad niebezpieczeństwami duszy i ciała, jako Zmartwychwstały Zbawiciel błogosławi w każdym wysiłku podążania do nieba.
Życzę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pogodnych od blasku wieczności, radosnych w bliskości Jezusa i pełnych nadziei.

W duchowej więzi i w modlitewnym zjednoczeniu z Bogiem
Proboszcz Ireneusz Naumowicz ze Współbraćmi