Nowa Wspólnota klasztoru w Krynicy Morskiej 

w środę 1 września 2021 r. nastąpiły zmiany personalne w parafii i klasztorze. Nowym proboszczem parafii i zarazem gwardianem wspólnoty został br. Franciszek Tołczyk. Wikarym i ekonomem klasztoru został br. Waldemar Grubka. We wspólnocie pozostali br. Marek Zawadzki i br. Józef Bielecki. 

Nowym duszpasterzom naszej parafii życzymy gorliwości w głoszeniu Ewangelii, sil w codziennym trudzie i dużo ludzkiej życzliwości ze strony parafian i gości. Niech świeci Patronowie św. Franciszek i święci Piotr i Paweł wypraszają potrzebne laski na każdy dzień.