12 Niedziela Zwykła – 19.06.2022 r.

  1. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy naszych parafian i gości na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o 18.30 i wieczorną Msze św. o godzinie 19.00.
  2. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Zapraszamy na Msze św. o godz.9.00 na poświecenie ziół i kwiatów.
  1. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msze św. o 7.00 i 19.00. Tego dnia z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
  1. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. 
  1. W Czwartek zapraszamy dzieci i młodzież, rodziców i nauczycieli na Msze św. o godzinie  9.00, aby podziękować Bogu za łaski otrzymane w ciągu roku szkolnego i prosić o dobre przeżycie wakacji. 
  1. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy zadbali o godne przeżycie procesji Bożego Ciała. Naszym Policjantom za troskę o bezpieczeństwo podczas trasy procesji, Strażakom za wielorakie zaangażowanie, Siostrom zakonnym i wszystkim, którzy tak pięknie przygotowali ołtarze i trasę procesji, dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym feletrony i sztandary, p. Ryszardowi i pani Joli za animowanie śpiewu, i wszystkim uczestnikom tego religijnego wydarzenia, które jest świadectwem naszej wiary i przywiązania do Kościoła. Bez Waszej pomocy i zaangażowania ta uroczystość nie maiłby tak pięknej oprawy. Waszą życzliwość spłacamy nasza codzienną modlitwą w Waszych intencjach.
  1. Na nadchodzący tydzień życzmy Wam otwartego serca na Boże natchnienia, wypoczywającym dobrej pogody, studentom zmagającym się z sesją egzaminacyjną światła Ducha Świętego a wszystkim Ojcom z okazji zbliżającego się Waszego święta opieki św. Józefa i odwagi bycia autorytetem dla swoich dzieci.