104 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości – Święto Narodowe.

W piątek – 11 listopada – przypada Narodowe Święto Niepodległości. . To święto, upamiętnia odzyskanie wolności przez Polskę po 123 latach niewoli. w trudnych czasach zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych potrzeba naszej szczególnej troski o losy naszej Ojczyzny.  Pamiętajmy o naszym Ojczyźnianym Domu. Wywieśmy flagi narodowe i zadbajmy o uczestnictwo w tym dniu we Mszy św. w intecji Ojczyzny. Msze św. w naszym kościele będą o godz. 7.oo, 9.oo i o 17.oo.

Z racji święta narodowego biskup elbląski udziela dyspensy od obowiązku zachowania pokutnego charakteru piątku oraz od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych z zaleceniem innej formę zadośćuczynienia: np. modlitwę w intencjach Ojca Świętego, modlitwę za dusze w czyśćcu cierpiące, jałmużnę czy inne uczynki pobożności i miłości.