Adwent – czas oczekiwania przyjście Pana

 W najbliższą niedzielę 27 listopada, która jest pierwszą niedzielą Adwentu, rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, który w Kościele w Polsce przebiegać będzie pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. „Bardzo często towarzyszy nam dziś pewne niedowierzanie. Coraz częściej nie wierzymy temu, co Kościół mówi i naucza, przede wszystkim nie znamy treści wiary w Kościół. Wyznajemy tę wiarę co niedzielę w liturgii, a bardzo często nie wiemy do końca, co wyznajemy. Kiedy świat coraz bardziej nastaje na Kościół, tym bardziej trzeba nam znać istotę Kościoła, jego zadania, cele, sens. Dlatego potrzebujemy zgłębić prawdę o Kościele – tę prawdę, która jest nam przez samego Boga objawiona” – to słowa bpa Andrzeja Czaja. 

Adwent rozpoczyna się pierwszymi nieszporami I Niedzieli Adwentu i trwa do pierwszych nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego 25 grudnia (kończy się więc wieczorem 24 grudnia). Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 kolejne niedziele. Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo adwent pochodzi z języka łacińskiego „adventus”, które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd Cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana Jezusa.