II Niedziela Adwentu – 04.12.2022 r.

  1. Godzinki ku czci Najświętszej Maryi Pannie śpiewamy w naszym kościele w niedziele o godz. 8.4o, a w dni powszednie o 6.4o, Msza św. Roratnia w dni powszednie o godz. 7.oo. Cieszymy się z obecności naszych parafian i gości na codziennym wielbieniu Matki Jezusa na tych nabożeństwach. Zachęcajmy się nawzajem do jeszcze liczniejszej obecności. 
  2. W czwartek – 8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.oo, 9.oo, 17.oo. Zachęcamy do uwielbienia Maryi.
  3. Zapraszamy tego dnia do wspólnej modlitwy w kościele od 12.00 -13.00. Życzeniem Matki Bożej jest: „ by każdego roku 8 grudnia w południe obchodzono godzinę łaski dla całego świata’. Przez to nabożeństwo ześlę niezliczone łaski dla ciała i duszy.

…Moim życzeniem jest, aby ta godzina łaski została upowszechniona i żeby cały świat się o tym dowiedział. Kto w tym czasie będzie się modlił w kościele lub w domu i wyleje łzy żalu, znajdzie pewną pomoc i uzyska z mojego Serca opiekę i łaski. …Mam przygotowany bezmiar łask dla wszystkich dzieci, które słuchają mego głosu i te moje życzenia biorą sobie do serca…»

  1. W zakrystii są poświęcone opłatki na stół wigilijny – można je nabywać w niedziele i w dni powszednie po Mszach św. Także w zakrystii są do nabycia świece caritas – za każda świecę oddajemy 8 zł. na rzecz Caritas diecezjalnej, każda dodatkowa nadwyżka pozostaje w naszej parafii na rzecz ubogich – serdeczne Bóg zapłać za wsparcie potrzebujących..
  2. W ramach ”Dnia modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie” – po Mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar do puszek przy wyjściu z kościoła.
  3. Dziękując za wszelkie dobro, życzmy, aby rozpoczynający się tydzień, był czasem zasłuchania w Słowo Boże i ożywiał nasze relacje z Bogiem przez sakrament pojednania.