2. Niedziela Zwykła – 14.01.2024 r.

  1. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękujemy tym, którzy otworzyli swoje domy i życzliwie nas przyjęli. Cieszymy się ze szczerych spotkań i rozmów z nami. Dziękujemy za ofiary złożone przy tej okazji, które są przeznaczone na bieżące potrzeby kościoła i klasztoru.  Jeśliby jeszcze  ktoś chciał przyjąć błogosławieństwo Boże do domu, jesteśmy otwarci na zaproszenie.
  2. Statystyka za rok 2023: Chrzty – 10;   Zawarte Małżeństwa – 1;   I Komunia św. – 4;  Bierzmowanie – 1; Pogrzeby – 10.
  3. We czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, któremu w tym roku towarzyszą słowa: „Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego” (Łk 10,27). W swoich modlitwach polecajmy Bogu tę ważną intencję jedności wszystkich chrześcijan.
  4. Dziękujemy za życzliwość i wspieranie duchowe i materialne potrzeb kościoła i klasztoru. Życzymy obfitości Bożych darów w nadchodzącym tygodniu i siły do pokonywania trudności, a wszystkim wypoczywającym dobrych chwil i umocnienia więzów rodzinnych.