9. Niedziela Zwykła – 02.06.2024 r.

  1. Trwa Oktawa uroczystości Bożego Ciała daje nam doskonałą sposobność do wyrażenia wdzięczności wobec Boga za Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Zapraszamy w Oktawie naszych parafian i gości na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o 18.30 i wieczorną Msze św. o godzinie 19.00.
  2. Zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek. Nabożeństwo czerwcowe, o godzinie 18.30 i wieczorną Msze św. o godzinie 19.00  i poświecenie ziół  i kwiatów.
  3. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek. Msze św. według porządku dnia powszedniego. Tego dnia z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  4. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi.
  5. W tym tygodniu dni odnowy wewnętrznej: I czwartek miesiąca, i I piątek miesiąca. W I piątek od godziny 9.00 odwiedziny chorych w parafii z Komunią św.
  6. Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim tym, którzy zadbali o godne przeżycie procesji Bożego Ciała. Naszym Policjantom za troskę o bezpieczeństwo podczas trasy procesji, Strażakom za wielorakie zaangażowanie, Siostrom zakonnym i wszystkim, którzy tak pięknie przygotowali ołtarze i trasę procesji, dzieciom sypiącym kwiaty, niosącym feletrony i sztandary, p. Ryszardowi i pani Joli za animowanie śpiewu, i wszystkim uczestnikom tego religijnego wydarzenia, które jest świadectwem naszej wiary i przywiązania do Kościoła. Bez Waszej pomocy i zaangażowania ta uroczystość nie maiłby tak pięknej oprawy. Waszą życzliwość spłacamy nasza codzienną modlitwą w Waszych intencjach.
  7. Wyrażamy wielką wdzięczność Siostrze Krystynie ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych – katechetce w Szkole Podstawowej, za przygotowanie dzieci do I komunii św., za Biały tydzień i przygotowanie rocznicy I komunii św. Dziękujemy także  Rodzicom za troskę o odświętny wystrój kościoła i za pomoc w przygotowaniu tej Uroczystości.
  8. Na nadchodzący tydzień życzmy Wam otwartego serca na Boże natchnienia, wypoczywającym dobrej pogody, studentom zmagającym się z sesją egzaminacyjną światła Ducha Świętego.