Intencje Żywego Różańca – sierpień

INTECJE MODLITEWNE ŻYWEGO RÓŻAŃCA – SIERPIEŃ

PAPIESKA OGÓLNA: Aby sport był okazją do braterskiego spotkania między narodami                         i przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.

MISYJNA: Aby chrześcijanie żyli Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.

LOKALNA: O radosne trwanie abstynentów w zobowiązaniach, o trzeźwość dla wszystkich Polaków, o siłę ducha w przezwyciężaniu nałogu dla uzależnionych.